Speiding og Covid-19

18 august, 2020 av 1. Gulseth speidergruppe

I disse dager er det mange som er bekymret for smitte og skeptiske til sosial omgang.

Vi ønsker at speideren skal være et trygt og forutsigbart sted å være, selv i tider der det meste er satt på vent og vi ikke helt vet hva som skjer i morgen.

Det er viktig at de som er forkjølet (sår i halsen, tett i nesen, feber) overholder reglene om å holde seg hjemme. Foreldre kan bli bedt om å hente sine barn hvis vi oppdager at barn er snufsete på speidermøtene.

I speideren er vi delt i mindre grupper kalt patruljer (for 5-10klasse) og kull (for 3-4 klasse). Patruljene og kullene er faste grupper på mellom 5-10 barn. Gruppene fungerer som kohorter og vi jobber for å unngå at barna omgås for mye på tvers av gruppene. Hver gruppe har sitt faste sted både ute og inne.

Speidergruppa har anti-bac med på alle møter. Speiderne og lederne må sprite hender før hvert møte, og underveis i møtet hvis vi har delt utstyr. Speiderne kan selvfølgelig også ha med egen anti-bac.

Så langt det er mulig må speiderne selv ha med eget utstyr på møtene, slik som for eksempel: kniv eller knutetau. Følg med på informasjonen som kommer i forkant av hvert møte om hva speiderne må ha med av eget utsyr.

Barn som etter gjentatte advarsler ikke klarer å overholde reglene om avstand kan bli bedt om å holde seg hjemme på neste speidermøte.

Når det gjelder overnattingsturer vil det bli vurdert om det er trygt å gjennomføre i forkant av hver tur. Vi er jevnlig i kontakt med kommuneoverlegen i slike spørsmål.